Studiengangsgraphik Grundpraktikum 1 64601 4.5 ECTS / NAT Grundpraktikum 1 6460 4.5 ECTS / NAT Experimentalphysik: Mechanik und Thermodynamik 64703 7.5 ECTS / NAT Experimentalphysik 1: Mechanik und Wärme 6470 7.5 ECTS / NAT Hauptseminar Experimente im Physikunterricht 65401 5.0 ECTS / NAT Hauptseminar Experimente im Physikunterricht 6540 5.0 ECTS / NAT Hauptseminar Experimente im Physikunterricht 65411 5.0 ECTS / NAT Hauptseminar Experimente im Physikunterricht 6541 5.0 ECTS / NAT Einführung Fachdidaktik 65301 3.0 ECTS / NAT Einführung Fachdidaktik 65302 5.0 ECTS / NAT Einführung Fachdidaktik Physik 6550 3.0 ECTS / NAT Physik 1990 20.0 ECTS / 128 Studiengang 79 128 20162 D