Studiengangsgraphik Grundseminar 70011 5.0 ECTS / PHI Aufbauseminar 70012 5.0 ECTS / PHI Basismodul I Language 7001 10.0 ECTS / PHI Grundseminar 71901 4.0 ECTS / PHI Aufbauseminar 71902 4.0 ECTS / PHI Elementarmodul L-UF Linguistics 7190 8.0 ECTS / PHI Grundseminar 72001 4.0 ECTS / PHI Lektüreseminar 72002 3.0 ECTS / PHI Elementarmodul L-UF Literature 7200 7.0 ECTS / PHI Vorlesung Landeskunde: USA/GB mit Übung Landeskunde 72101 8.0 ECTS / PHI Elementarmodul L-UF Landeskunde 7210 8.0 ECTS / PHI Writing in Academic Contexts 71303 5.0 ECTS / PHI Schriftliche Prüfung Phonetics I: Theory 71305 2.0 ECTS / PHI Audioprüfung Phonetics II: Error Treatment 71306 2.0 ECTS / PHI Übersetzung E-D 72203 1.0 ECTS / PHI Vertiefungsmodul L-UF Language 7220 12.0 ECTS / PHI Proseminar 72301 5.0 ECTS / PHI Seminarmodul L-UF Linguistics 7230 5.0 ECTS / PHI Proseminar 72401 5.0 ECTS / PHI Seminarmodul L-UF Literature 7240 5.0 ECTS / PHI Pflichtmodule der Grundlagen- und Orientierungsprüfung (GOP) 990 008 Module Fachwissenschaft Englisch 1990 54.0 ECTS / 008 Einführung TEFL 71111 2.0 ECTS / PHI Proseminar 71112 3.0 ECTS / PHI Basismodul Englischdidaktik 7111 5.0 ECTS / PHI Mittelseminar 72511 4.0 ECTS / PHI Examenskurs 72512 1.0 ECTS / PHI Aufbaumodul Englischdidaktik 7251 5.0 ECTS / PHI Übung Fachdidaktik 72611 2.0 ECTS / PHI Vertiefungsmodul Englischdidaktik 7261 2.0 ECTS / PHI Module Fachdidaktik Englisch 1991 12.0 ECTS / 008 Studiengang 79 008 20162 H